Įgyvendinamas projektas „UAB „Profarma“ eksporto plėtra“.

UAB „Profarma“ įgyvendina projektą „UAB „Profarma“ eksporto plėtra“.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo investicijų, teikiamų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Projekto tikslas – UAB „Profarma“ konkurencingumo didinimas.

Bendra projekto vertė – 86 158,00 Eur. Projektui skirtas 43 079,00 Eur finansavimas.

Projekto planuojama vykti į parodas užsienio šalyse, kuriose bus pristatoma tiek pati įmonė, tiek ir jos produkcija, ieškoma užsienio partnerių. Parodų metu užmegzti kontaktai, nauji verslo ryšiai tiesiogiai lems įmonės žinomumo didinimą užsienio rinkose ir skatins įmonės produkcijos eksportą. Visa tai sudarys palankias sąlygas ir prielaidas kryptingai vykdyti su eksporto plėtra susijusius veiksmus ir didinti UAB „Profarma“ teikiamų paslaugų ir prekių eksportą.

 

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. birželio mėn., pabaiga – 2020 m. spalio mėn.
Back to news
Contacts
JSC "PROFARMA"


V.A. Graiciuno 6, LT-02241,
Vilnius, Lithuania


Tel. +370 5 2629761,
E-mail: info@profarma.lt