UAB „Profarma“ įgyvendina projektą

UAB „Profarma“ įgyvendina projektą „Naujų oftalmologinių neuroprotekcinių vaistinių preparatų tyrimai”, Nr. J05-LVPA-K-03-0073.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“.

Projekto įgyvendinimo tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2018 m. balandžio mėn., pabaiga – 2021 m. kovo mėn.

Projekto biudžetas – iki 2 027 680,13 EUR.

Projektui skirtas finansavimas - iki 1 263 174,93 EUR.

Contacts
JSC "PROFARMA"


V.A. Graiciuno 6, LT-02241,
Vilnius, Lithuania


Tel. +370 5 2629761,
E-mail: info@profarma.lt