UAB Profarma sėkmingai užbaigė Europos Sąjungos lėšomis dalinai finansuojamą projektą

UAB Profarma sėkmingai užbaigė Europos Sąjungos lėšomis dalinai finansuojamą projektą

 

UAB Profarma kartu su projekto partneriu Fizinių ir technologijos mokslų centru sėkmingai įgyvendino ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Prailginto veikimo farmacinių baltymų gavimo mokslinių tyrimų projektas“ (projekto kodas VP2-1.3-ŪM-02-K-04-116). Šis projektas buvo iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-02-K „Intelektas LT“.

 

Bendrai projekto įgyvendinimui buvo skirta 1.396.838,22 eurų, iš kurių 731.192,95 eurų – ES paramos lėšos, o 665.645,27 eurų projekto vykdytojo ir partnerio nuosavas indėlis. Projekto veiklos buvo pradėtos įgyvendinti 2014 m. sausio mėn. ir užbaigtos – 2015 m. rugsėjo mėn.

 

Projekto tikslas – prailginto veikimo farmacinio baltymo technologijos sukūrimas bei preklinikinių tyrimų, atitinkančių Europos Vaistų Agentūros reikalavimus, atlikimas. Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurta veikliosios vaistinės medžiagos - dimerinio baltymo, modifikuoto pagal įmonės mokslininkų sukurtą ProMER platformą, technologija. Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti preklinikiniai ir toksikologiniai tyrimai su gyvūnais, kurių metu gauti sėkmingai rezultatai leis pradėti tyrimus su žmonėmis. Projekto vystymo metu buvo pradėta taikyti dar viena inovatyvi technologija - veikliosios vaistinės medžiagos formulavimas naudojant  mikroskysčių daleles, kurių dėka tikimasi gauti itin ilgo veikimo vaistinę formuluotę. Gauti rezultatai leidžia tęsti klinikinius tyrimus ir pasiūlyti rinkai inovatyvius vaistus onkologinių/oftalmologinių ligų gydymui.

 

 

UAB Profarma – biotechnologinė įmonė, kurianti ir vystanti inovatyvias antros kartos rekombinantinių baltymų gamybos technologijas. Įmonės mokslininkų sukurta ProMER technologija leidžia prailginti biologinių farmacinių preparatų veikimo trukmę ir padidinti jų terapinį efektyvumą. Šios technologijos pagrindu jau sukurti ir kuriami biologiniai vaistai skirti oftalmologijos, onkologijos ir ginekologinių susirgimų gydymui.

 

UAB Profarma

V.A. Graičiūno 8

LT-02241, Vilnius, Lithuania

Contacts
JSC "PROFARMA"


V.A. Graiciuno 6, LT-02241,
Vilnius, Lithuania


Tel. +370 5 2629761,
E-mail: info@profarma.lt